FanShot

B1G Thursday Shot

+

You dip the way you wanna dip, I'll dip the way I wanna dip.

George Costanza